FELDSCHIESSEN 2019

 

Freitag 17. Mai   17:30 - 20:00                                                           
Samstag 18. Mai 10:00 - 12:00  
Freitag 24. Mai   17:30 - 20:00
Samstag 25. Mai 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Sonntag 26. Mai 10:00 - 12:00